Trzydziestu wędkarzy, kilkanaście kilogramów ryb, kilka worków zebranych śmieci, a przede wszystkim rodzinna atmosfera – to wszystko miało miejsce podczas zawodów wędkarskich zorganizowanych na łowisku w Sasku Małym.

Dodaj komentarz

Prawie 50 tys. zł gmina Wielbark będzie musiała zapłacić za przewóz i utrzymanie krów odebranych rolnikowi z Przeździęku Wielkiego. Niewykluczone, że koszty jeszcze wzrosną.

Dodaj komentarz

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Sawicą, jedna ze sztandarowych inwestycji gminy Wielbark w najbliższych latach, stanęła pod znakiem zapytania. Chodzi o ponad 100-metrowy odcinek, który miał przebiegać przez teren parafii pw. Świętego Jana Nepomucena w Wielbarku. Okazuje się, że mimo wstępnej akceptacji, proboszcz parafii ostatecznie nie wyraził na to zgody.

Dodaj komentarz

W Szkole Podstawowej w Zabielach z okazji Dnia Ziemi odbył się ekoturniej. Uczestnicy mieli za zadanie m.in. rozwiązać ekologiczne zagadki oraz wykazać się sprawnością w zawodach sportowych.

Dodaj komentarz

Elżbieta Łapińska po dwóch miesiącach powraca na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Wielbarskiej. - Zgodziłam się, ale warunkowo – na dwa lata – zaznacza.

Dodaj komentarz

Tegoroczny etap renowacji dawnego kościoła ewangelickiego pochłonie więcej środków niż pierwotnie planowano. Gmina będzie musiała też w jeszcze większym stopniu pokrywać ministerialne „cięcia” w subwencji oświatowej.

Dodaj komentarz

Dobiega końca I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Na głosy Czytelników czekamy już tylko do piątku 10 kwietnia. W tym tygodniu, w ostatnim odcinku przypominającym osiągnięcia przedstawicieli poszczególnych gmin, prezentujemy wielbarskich sołtysów.

Dodaj komentarz

Firma „Yacht Serwis Sygnowski” z Zabiel musi poczekać na zgodę wielbarskiego samorządu. Gotowy już projekt uchwały na wydzierżawienie jej w drodze bezprzetargowej 3,5 ha gruntu został zdjęty z porządku obrad Rady Gminy.

Dodaj komentarz

W minioną środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

Dodaj komentarz

Dobiegły końca wybory sołtysów w gminie Wielbark. W sołectwach, gdzie zapadły rozstrzygnięcia w minionym tygodniu, zwyciężały same panie.

Dodaj komentarz

Mieszkaniec Zieleńca, 77-leni Edmund Deptuła, zrezygnował z dalszego sprawowania funkcji sołtysa. Pełnił ją przez 13 kadencji, czyli 52 lata. Teraz urząd po nim przejęła wnuczka.

Dodaj komentarz

Dobiegają już końca wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Wielbark. W większości przypadków dotychczasowi sołtysi dalej będą pełnić swoje obowiązki. W niewielu sołectwach na kandydatów zgłaszano więcej niż jedną osobę.

Dodaj komentarz

Mieszkanki gminy Wielbark pod okiem artystki ludowej z okolic Łysych uczyły się wykonywania wielkanocnych ozdób z bibuły.

Dodaj komentarz

W ostatnich latach wzrasta problem narkomanii w gminie Wielbark, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców. Takie wnioski płyną m.in. z ankiet przeprowadzonych w gminnych szkołach. W grupie najbardziej zagrożonej nałogiem jest młodzież gimnazjalna.

Dodaj komentarz

Duże zainteresowanie towarzyszyło przetargowi na kolejny etap remontu byłego kościoła ewangelickiego w Wielbarku. Wpłynęło aż dziesięć ofert, jednak najtańsza z nich, złożona przez firmę z Olsztyna, o 17 tys. zł przekracza kwotę zapisaną na ten cel w budżecie samorządu.

Dodaj komentarz

W gminie Wielbark rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Nie obyło się bez niespodzianek.

Dodaj komentarz

Wielbarska rada jednogłośnie zdecydowała o sprzedaży budynku po szkole w Wesołowie Fundacji ITAJ, która zamierza otworzyć w nim ośrodek wsparcia dla seniorów. Początkowo pod jego opieką znajdzie się 49 osób. Będą one mogły korzystać z pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Już drugi rok z rzędu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymuje zbiór ślimaków winniczków na Warmii i Mazurach. Decyzję uzasadnia słabą kondycją populacji oraz zmniejszeniem się liczby miejsc ich występowania. Prezes działającej w Wielbarku spółki Warmex, zajmującej się przetwórstwem tych mięczaków, nie ma wątpliwości, że uderzy to nie tylko w jego firmę, ale także w mniejszych dostawców oraz najuboższych mieszkańców, którzy stracą okazję do podreperowania domowych budżetów.

Dodaj komentarz

Po trzech latach udało się wreszcie przerwać gehennę stada bydła należącego do rolnika z Przeździęku Wielkiego. W minioną sobotę zostało ono zabrane z gospodarstwa przez inspektorów Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”. Powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Piekarz nie ma wątpliwości, że przyczyniły się do tego również artykuły w „Kurku”.

Dodaj komentarz

Zajęcia plastyczne, sportowe, gry i zabawy, malowanie pofajdoków, ognisko – to tylko część atrakcji, jakie przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku dla dzieci w ramach akcji „Ferie z GOK-iem”.

Dodaj komentarz