Tegoroczny etap renowacji dawnego kościoła ewangelickiego pochłonie więcej środków niż pierwotnie planowano. Gmina będzie musiała też w jeszcze większym stopniu pokrywać ministerialne „cięcia” w subwencji oświatowej.

Dodaj komentarz

Dobiega końca I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Na głosy Czytelników czekamy już tylko do piątku 10 kwietnia. W tym tygodniu, w ostatnim odcinku przypominającym osiągnięcia przedstawicieli poszczególnych gmin, prezentujemy wielbarskich sołtysów.

Dodaj komentarz

Firma „Yacht Serwis Sygnowski” z Zabiel musi poczekać na zgodę wielbarskiego samorządu. Gotowy już projekt uchwały na wydzierżawienie jej w drodze bezprzetargowej 3,5 ha gruntu został zdjęty z porządku obrad Rady Gminy.

Dodaj komentarz

W minioną środę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

Dodaj komentarz

Dobiegły końca wybory sołtysów w gminie Wielbark. W sołectwach, gdzie zapadły rozstrzygnięcia w minionym tygodniu, zwyciężały same panie.

Dodaj komentarz

Mieszkaniec Zieleńca, 77-leni Edmund Deptuła, zrezygnował z dalszego sprawowania funkcji sołtysa. Pełnił ją przez 13 kadencji, czyli 52 lata. Teraz urząd po nim przejęła wnuczka.

Dodaj komentarz

Dobiegają już końca wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Wielbark. W większości przypadków dotychczasowi sołtysi dalej będą pełnić swoje obowiązki. W niewielu sołectwach na kandydatów zgłaszano więcej niż jedną osobę.

Dodaj komentarz

Mieszkanki gminy Wielbark pod okiem artystki ludowej z okolic Łysych uczyły się wykonywania wielkanocnych ozdób z bibuły.

Dodaj komentarz

W ostatnich latach wzrasta problem narkomanii w gminie Wielbark, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców. Takie wnioski płyną m.in. z ankiet przeprowadzonych w gminnych szkołach. W grupie najbardziej zagrożonej nałogiem jest młodzież gimnazjalna.

Dodaj komentarz

Duże zainteresowanie towarzyszyło przetargowi na kolejny etap remontu byłego kościoła ewangelickiego w Wielbarku. Wpłynęło aż dziesięć ofert, jednak najtańsza z nich, złożona przez firmę z Olsztyna, o 17 tys. zł przekracza kwotę zapisaną na ten cel w budżecie samorządu.

Dodaj komentarz

W gminie Wielbark rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Nie obyło się bez niespodzianek.

Dodaj komentarz

Wielbarska rada jednogłośnie zdecydowała o sprzedaży budynku po szkole w Wesołowie Fundacji ITAJ, która zamierza otworzyć w nim ośrodek wsparcia dla seniorów. Początkowo pod jego opieką znajdzie się 49 osób. Będą one mogły korzystać z pracowni terapeutycznych oraz rehabilitacji.

Dodaj komentarz

Już drugi rok z rzędu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wstrzymuje zbiór ślimaków winniczków na Warmii i Mazurach. Decyzję uzasadnia słabą kondycją populacji oraz zmniejszeniem się liczby miejsc ich występowania. Prezes działającej w Wielbarku spółki Warmex, zajmującej się przetwórstwem tych mięczaków, nie ma wątpliwości, że uderzy to nie tylko w jego firmę, ale także w mniejszych dostawców oraz najuboższych mieszkańców, którzy stracą okazję do podreperowania domowych budżetów.

Dodaj komentarz

Po trzech latach udało się wreszcie przerwać gehennę stada bydła należącego do rolnika z Przeździęku Wielkiego. W minioną sobotę zostało ono zabrane z gospodarstwa przez inspektorów Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”. Powiatowy lekarz weterynarii Jerzy Piekarz nie ma wątpliwości, że przyczyniły się do tego również artykuły w „Kurku”.

Dodaj komentarz

Zajęcia plastyczne, sportowe, gry i zabawy, malowanie pofajdoków, ognisko – to tylko część atrakcji, jakie przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku dla dzieci w ramach akcji „Ferie z GOK-iem”.

Dodaj komentarz

W minioną sobotę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielbarku mieszkańcy mieli okazję obejrzeć komedię kryminalną

w wykonaniu amatorskiego teatru ze Spychowa.

Dodaj komentarz

Bydło należące do rolnika z Przeździęku Wielkiego skazanego jesienią przez Sąd Rejonowy w Szczytnie za znęcanie się nad zwierzętami nadal przebywa w skandalicznych warunkach. Podczas przeprowadzonej kilka dni temu kontroli inspekcji weterynaryjnej, w gospodarstwie ponownie znaleziono kilka padłych sztuk. Wójt Wielbarka tym razem zapowiada zdecydowane działania. Czy okażą się one skuteczne?

Dodaj komentarz

W minioną niedzielę w świetlicy wiejskiej w Kucborku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja w Wielbarku, na którym podsumowano sezon lotowy 2014.

Dodaj komentarz

Potrzebą wprowadzenia zwartej struktury hierarchicznej tłumaczy wójt Zapadka powołanie trzech referatów.

Dodaj komentarz

Stachy już na pewno będą sołectwem. Decyzję w tej sprawie podjęli wielbarscy radni podczas ostatniej

w ubiegłym roku sesji.

Dodaj komentarz