Mieszkańcy kilku gospodarstw w Szymanach mogą odetchnąć. Prowadząca do ich posesji droga wewnętrzna zyskała status gminnej. Dzięki temu unikną problemów związanych z pokonaniem przejazdu kolejowego.

Nie dali zamknąć drogi
Z przejazdu korzystają nie tylko mieszkańcy Szyman, ale i hodowane przez nich zwierzęta

Od kilku miesięcy, o czym już pisaliśmy, PKP likwiduje przejazdy kolejowe, które są zlokalizowane poza drogami publicznymi. Często prowadzą one do gruntów rolnych czy gospodarstw domowych położonych na koloniach miejscowości. To wzbudza protesty osób tam zamieszkujących.

Władze kolei powołują się na rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju sprzed dwóch lat. Dotyczy ono warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.